Sygnalizacja Pożaru

Zaawansowane systemy sygnalizacji pożaru, Poznań i Swarzędz

Możliwość szybkiego wykrycia zagrożenia pożarowego to ważny element funkcjonowania budynków, w których przebywają ludzie. Zabezpieczenie przed pożarem stanowi obowiązek właścicieli i osób zarządzających daną nieruchomością. Właśnie to jest celem SSP, czyli systemów sygnalizacji pożaru – umożliwiają ocalenie życia i mienia znajdującego się na terenie obiektu.

Należy jednak pamiętać, że SSP muszą być dostosowane do potrzeb konkretnego budynku. Zależnie od jego rodzaju, wielkości czy przeznaczenia, instalacja będzie różnić się zakresem działania, dostępnymi funkcjami czy sposobem rozmieszczenia. Dlatego tak istotne jest to, aby do jej rozplanowania i montażu zatrudnić doświadczoną firmę. Zespół Vinci oferuje Państwu projektowanie, instalację, uruchomienie i serwis systemów sygnalizacji pożaru w Poznaniu i Swarzędzu. Możemy zapewnić, że posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, ponieważ działamy w branży już od 2012 roku.

System przeciwpożarowy – główne zadania

Głównymi zadaniami systemów sygnalizacji pożaru są:

  • natychmiastowe wykrycie zagrożenia pożarowego i ustalenie jego lokalizacji,
  • aktywacja urządzeń, które alarmują osoby przebywające w budynku oraz poza nim o niebezpieczeństwie, np. poprzez uruchomienie sygnalizatorów optyczno- akustycznych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przekazanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej,
  • uruchomienie sterowań innych systemów, ograniczających skutki pożaru, a zwłaszcza umożliwiających bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonego obszaru (zamknięcie przegród pożarowych, klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych, wyłączenie wentylacji bytowej, sterowanie bramami pożarowymi, sterowanie windami, zwolnienie systemu kontroli dostępu, uruchomienie systemów oddymiania).

Natychmiastowe wykrycie zagrożenia

Systemy sygnalizacji pożaru znajdują zastosowanie głównie w obiektach publicznych i komercyjnych. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem życia ludzkiego i mienia wysokiej wartości.

Profesjonalny system sygnalizacji pożaru od firmy Vinci ze Swarzędza pozwoli Państwu zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania umożliwią rozpoczęcie ewakuacji na bardzo wczesnym etapie pożaru. Co więcej SSP poinformuje o zagrożeniu odpowiednie służby oraz ograniczy straty ludzkie i materialne.

Specjaliści Vinci przygotują dla Państwa projekt instalacji systemu przeciwpożarowego, który będzie jednocześnie skuteczny, estetyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

skontaktuj się z nami

VINCI Sebastian Biedrzyński

    Nigdy nie udostępnimy nikomu twojego adresu email.